Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης 26/13-09-2023 - Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος (αρχείο)