Πράξη 32/22-09-2023 [Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής] (αρχείο)