Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_55_14-10-2021 (αρχείο)