Απόσπαση εντός ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση (αρχείο)

Τοποθέτηση αναπληρωτή (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αναπληρωτές) (αρχείο)

Γραμματειακή υποστήριξη (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην πρωτοβάθμια (αρχείο)

Εξ' ολοκλήρου διάθεση στην πρωτοβάθμια (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων (αρχείο)

Ανάκληση τροποποίηση (αρχείο)

Ανάκληση τροποποίηση (αναπληρωτές) (αρχείο)