ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (12) (Έγγραφο)

Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) Αθηνών - Συμπληρωματική Απόφαση (Έγγραφο)

Προσωρινή Ανάκληση Διάθεσης Εκπαιδευτικού στο 5ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Αθηνών (Έγγραφο)

Προσωρινή Διάθεση Εκπαιδευτικών στo 3o Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Αθηνών (Απόφαση) (Πίνακας)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (8) (Αρχείο)

Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) Αθηνών (Απόφαση) (Πίνακας)

Προσωρινή ανάκληση διάθεσης καθηγητών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) (Απόφαση) (Πίνακας)

Προσωρινή Διάθεση Καθηγητών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) (2) (Απόφαση) (Πίνακας)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (7) (Αρχείο)

Προσωρινή Διάθεση Καθηγητών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) μετά την Ανάκληση Αποφάσεων Υπευθύνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης (Απόφαση) (Πίνακας)