ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αιτήσεις Μετάθεσης 2017-18 μετά από Ενστάσεις (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) (Μουσικά Σχολεία) (Καλλιτεχνικά Σχολεία) (ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ)

Κατάλογοι Αιτήσεων Μετάθεσης 2017-18 (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) (Καλλιτεχνικά) (Μουσικά) (ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση κενών Θέσεων Υποδιευθυντριών/ών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Προκήρυξη Διεύθυνσης) (Ν. 4327/2015) (Ν. 4473/2017) (Εγκύκλιος) (Υπουργική Απόφαση)

 

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Οριστικός Αξιολογικός Πίνακας για Θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μετά από Ενστάσεις – Συνεντεύξεις (Αρχείο)

Οριστικός Αξιολογικός Πίνακας για Θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. μετά από Ενστάσεις – Συνεντεύξεις (Αρχείο)

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων για Θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Αναλυτική Μοριοδότηση Υποψηφίων για Θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντριών/ών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Προκήρυξη Διεύθυνσης) (Ν. 4327/2015) (Ν. 4473/2017) (Εγκύκλιος) (Υπουργική Απόφαση)