Τμήμα Α' Διοικητικού

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:

 

Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,

β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,

γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,

δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,

στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,

ζ) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,

η) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

θ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (Η περ. θ’ της παρ. 3 του άρθ. 52 καταργήθηκε  σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 209 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) ,

ι) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (Η περ. ι του άρθ. 52 καταργήθηκε και οι επόμενες αναριθμήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθ. 39 του Ν. 4589/2019, ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019),

θ) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),

ι) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,

ια) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,

ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.Κατατακτήριες εξετάσεις μουσικό Αθηνών Β και Γ τάξης Γυμνασίου (αρχείο)
Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ έτους 2018 (αρχείο)

 
Εξετάσεις Κ.Π.Γ. Μαΐου 2018 (Αρχείο)
Προκήρυξη Διεξαγωγής Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ Περιόδου (Δεκέμβριος) 2017 για την Πιστοποίηση της Γνώσης των Γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής (Αρχείο) (Πρόγραμμα) (Ανακοίνωση Διεύθυνσης)
Πρόγραμμα Εξετάσεων Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Έτους 2017 (Αρχείο)
Ώρα Προσέλευσης των Υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Ανακοίνωση)
Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Μαΐου 2017

(Δελτίο Τύπου) (Πρόγραμμα) (Ανακοίνωση Δ/νσης)
Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Νοεμβρίου 2016 (Ανακοίνωση Διεύθυνσης)
Διενέργεια Εξετάσεων Εισαγωγής Μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αθήνας για το Σχολικό Έτος 2016-17 (Έγγραφο)
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Σχολείων Αρμοδιότητάς μας, να φροντίσουν αύριο το πρωί, Τετάρτη 24-08-2016, μετά τις 10:00 π.μ., για την Ανάρτηση των Αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων. Η Αποστολή των Καταστάσεων των Επιτυχόντων θα γίνει ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση.