ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κενές Θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. Αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Αρχείο)

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών για Πλήρωση Κενών Θέσεων Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο) (Ανακοίνωση για Υποβολή Ενστάσεων)

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε Κενές Θέσεις μετά τις Ενστάσεις (Αρχείο) (Εξέταση Ενστάσεων)

Hμερομηνίες Διεξαγωγής Συνεντεύξεων Υποψηφίων για τη Πλήρωση Θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Α? Αθήνας (Έγγραφο) (Πρόγραμμα Συνεντεύξεων)

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε Κενές Θέσεις (Αρχείο) (Ανακοίνωση για Ενστάσεις)

Διόρθωση ως προς την Ανακοίνωση για την Υποβολή Αίτησης σε Λειτουργικά Κενά (Αρχείο)

Ανακοίνωση για τα Λειτουργικά Κενά και Υποβολή Αιτήσεων (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών όλων των Τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Υπουργική Απόφαση) (Εγκύκλιος) (Ν. 4473/2017)