ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τροποποίηση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ:Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ, το οποίο αφορά μόνο στον Καθορισμό της Σειράς των Υποψηφίων, στις Περιπτώσεις που προέκυψε Ισοβαθμία (Αρχείο) (Διευκρίνιση)

(Υποβολή Ενστάσεων επί του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών)

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας (Αρχείο)

(Υποβολή Ενστάσεων επί του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών)

Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. των Υποψήφιων Διευθυντών της Α? Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθηνών (Ανακοίνωση)

Ανακοινοποίηση στον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. μετά τις Ενστάσεις (Αρχείο)

Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. μετά τις Ενστάσεις

(Αρχείο)

Το Πρωτόκολλο δέχεται Ενστάσεις για τους Πίνακες των Υποψηφίων Διευθυντών έως τις 15.00 την Πέμπτη 15-6

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας (Αρχείο) (Ανακοίνωση για Ενστάσεις)

Έλεγχος Μορίων - Ενστάσεις (Έγγραφο) (Κατάλογος Αιτήσεων) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου (9) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (Αρχείο)