ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (8) (Αρχείο)

Κατάλογος Αιτήσεων Μετάθεσης 2016-17 (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) (σε Διαπολιτισμικά Σχολεία) (σε Μουσικά Σχολεία) (σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ)

Oι Ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν και από τα τελικά αρχεία των ηλεκτρονικά καταχωρισμένων αιτήσεων (σε μορφή pdf) που βρίσκονται στην σελίδα της Προσωπικής Ενημέρωσης  (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/) του “Αθηνά”, στο αρχείο e-θυρίδα.

Από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (7) (Αρχείο)

Αλλαγή Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (6) (Αρχείο)

Συνταξιοδότηση Εκπαιδευτικών

(Έγγραφο) (Υποβολή Αίτησης) (Δικαιολογητικά) (Αίτηση Παραίτησης) (Αίτηση Απονομής Σύνταξης) (Υπεύθυνη Δήλωση)

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Π.E. και Δ.E. (Εγκύκλιος)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (5) (Αρχείο)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2016-2017 (Έγγραφο) (Οδηγίες Διεύθυνσης)

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ16 για Δ.Υ.Ε.Π. (Αρχείο)