Η ομάδα των σχολείων (3ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα  8 ώρες, 2ο ΓΕΛ Καισ. 5 ώρες, 43ο ΓΕΛ Αθ.  3 ώρες , 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπ. 2 ώρες) δεν υφίσταται