Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (αρχείο)

Εξ ολοκλήρου διάθεση σε Εργαστηριακά Κέντρα (αρχείο)

Ανάθεση θεωρητικού μέρους μικτών μαθημάτων (αρχείο)

Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Μερική διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολείο (αρχείο)

Μερική διάθεση σε Εργαστηριακά Κέντρα (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)