ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠρογράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Έγγραφο) (Πράξη) (Πίνακας)
Χριστουγεννιάτικη Προσφορά Αγάπης 2015 - Πρόταση από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Αρχείο)
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2015-16

(Εγκύκλιος) (Έντυπα Αιτήσεων) (Οδηγίες Διεύθυνσης)
Παρεμβάσεις για Θέματα Αγωγής Υγείας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ηλιούπολης (Έγγραφο)
Ανάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το χρονικό διάστημα 1/11 - 30/11/2015 (Αρχείο)
Σχολικές Μονάδες που συμμετέχουν στην Ημέρα Διαλόγου για μαθητές/τριες με θέμα «Για ένα Δημοκρατικό και Συμμετοχικό Σχολείο» (Αρχείο)
Εκπαιδευτικό Υλικό για Θέματα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (Έγγραφο)
Συνεργασία Γραφείου Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (Έγγραφο)
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς από τον Σ.Σ.Ν. A' Αθήνας με θέμα: «Επικοινωνία με Γονείς: Δυσκολίες και Προτάσεις» (Έγγραφο)
Συμμετέχοντες στο 20ωρο Σεμινάριο με Θέμα «Εκπαίδευση στο Υλικό Αγωγής Υγείας -Συζητήσεις Εφήβων-» (Αρχείο)


Υποκατηγορίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (αρχείο)