Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)
Τοποθετήσεις Αναπληρωτών σε Σχολεία ύστερα απο την Τροποποίηση της Υ.Α απο Μειωμένου σε Πλήρους Ωραρίου - Πράξη 3/24-2-2016 (Αρχείο)
Πράξη 1/27-1-2016

(Τοποθετήσεις - Διαθέσεις) (Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις) (Εξέταση Αιτήσεων)
Πράξη 62 - Συμπληρωματική - Ανακοινοποίηση στο Ορθό (Αρχείο)
Πράξη 62 - Συμπληρωματική (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 62 (Αρχείο)
Ανάκληση Διάθεσης - Πράξη 62/24-12-2015 (Αρχείο)
Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για Συμπλήρωση Ωραρίου - Εξ Ολοκλήρου Διάθεση - Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ - Πράξη 62/24-12-2015 (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 60 (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων Ενστάσεων - Πράξη 60/14-12-2015 (Αρχείο)
Συμπληρωματική Ανακοίνωση - Πράξη 60/14-12-2015 (Αρχείο)