Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)Τροποποίηση της Πράξης 54/23-10-2015 - Πράξη 57/2-11-2015 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Τοποθέτησης (Αρχείο)
Τροποποίηση της Πράξης 55/29-10-2015 (Αρχείο)
Ανάκληση Διάθεσης - Τροποποιήσεις - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)
Τοποθέτηση Αναπληρωτών - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)
Εξ Ολοκλήρου Διάθεση - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)
Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων - Πράξη 58/5-11-2015 (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Τοποθέτησης (2) (Αρχείο)