Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)
Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής - Πράξη 48/15-10-2015 (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων Υποψηφίων Διευθυντών (Αρχείο)
Διάθεση Εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. - Πράξη 47/13-10-2015 (Αρχείο)
Εξ Ολοκλήρου Διάθεση στην Πρωτοβάθμια (2) - Πράξη 46/7-10-2015 (Αρχείο)
Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού - Πράξη 46/7-10-2015 (Αρχείο)
Εξ Ολοκλήρου Διάθεση στην Πρωτοβάθμια - Πράξη 46/7-10-2015 (Αρχείο)
Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - ΑποσπάσειςΤοποθετήσεις Αναπληρωτών - Εξ Ολοκλήρου Διάθεση - Πράξη 46/7-10-2015 (Αρχείο)
Τροποποιήσεις των Πράξεων 41/30-9-15 & 43/2-10-15 (Αρχείο)
Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων (Ανακοίνωση)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 44/5-10-15 (Αρχείο)