Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Τοποθέτησης - Πράξη 57/2-11-2015 (Αρχείο)
Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινή Τοποθέτηση - Πράξη 57/2-11-2015 (Αρχείο)
Τροποποιήσεις Διαθέσεων - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)
Τροποποιήσεις Διαθέσεων και Προσωρινών Τοποθετήσεων - Πράξη 57/2-11-2015 (Αρχείο)
Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)
Διάθεση Εκπαιδευτικών σε Εργαστηριακά Κέντρα - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)
Απόσπαση στην Πρωτοβάθμια - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)
Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 55/29-10-2015 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Διάθεσης - Πράξη 55/29-10-2015 (Αρχείο)