Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)
Τροποποίηση Πράξης 38 - Πράξη 55/29-10-2015 (Αρχείο)
Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις - Πράξη 55/29-10-2015 (Αρχείο)
Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου – Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις - Πράξη 55/29-10-2015 (Αρχείο)
Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέα Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας - Πράξη 56/30-10-2015 (Αρχείο)
Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών - Πράξη 54/23-10-2015 (Αρχείο)
Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών - Πράξη 54/23-10-2015 (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Συμπληρωματικής Απόφασης Καθορισμού Τομέων - Ειδικοτήτων στα Ε.Κ. (Αρχείο)
Συμπληρωματική Απόφαση Καθορισμού Τομέων - Ειδικοτήτων στα E.K. - Πράξη 53/22-10-2015 (Αρχείο)
Συνέχεια των Πράξεων 51/19-10-2015 και 52/20-10-2015 (Αρχείο)