Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)
Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις– Τροποποιήσεις - Πράξη 45/6-10-2015 (Αρχείο)
Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Πράξη 44/5-10-2015 (Αρχείο)
Προσωρινές Τοποθετήσεις - Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Αποσπάσεις - Πράξη 43/2-10-2015 (Αρχείο)
Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Διάθεση στην Πρωτοβάθμια - Πράξη 42/1-10-2015 (Αρχείο)
Τροποποίηση Πράξεων 41/30-9-2015 & 40/29-9-2015 - Πράξη 42/1-10-2015  (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 41/30-9-2015 (Αρχείο)
Εξ Ολοκλήρου Διάθεση Εκπαιδευτικών στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας (3) - Πράξη 42/1-10-2015 (Αρχείο)
Λειτουργικά Κενά σε Πειραματικά Σχολεία (2) (Αρχείο)
Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Πράξη 41/30-9-2015 (Αρχείο)
Τροποποίηση Πράξης - Πράξη 40/29-9-2015 (Αρχείο)