Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)


Διάθεση Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ19-20 & ΠΕ07 για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 40/29-9-2015 (Αρχείο)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ (2) - Πράξη 40/29-9-2015 (Αρχείο)

Εξ Ολοκλήρου Διάθεση Εκπαιδευτικών στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας (2) - Πράξη 40/29-9-2015 (Αρχείο)

Λειτουργικά Κενά Τμημάτων Ένταξης (Αρχείο)

Τροποποιήσεις Πράξεων, Αποσπάσεις - Πράξη 39/28-9-2015 (Αρχείο)

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ - Πράξη 39/28-9-2015 (Αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Κλάδων ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ15, & ΠΕ33 - Πράξη 39/28-9-2015 (Αρχείο)

Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού Ωραρίου Διδασκαλίας τους Κλάδων ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ05 - Πράξη 39/28-9-2015 (Αρχείο)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ - Πράξη 39/28-9-2015 (Αρχείο)

Εξ Ολοκλήρου Διάθεση Εκπαιδευτικών στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας - Πράξη 39/28-9-2015 (Αρχείο)