Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)
Διάθεση Εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. - Πράξη 52/20-10-2015 (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων - Πράξη 52/20-10-2015 (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Πράξης 51/19-10-15 (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων κατά Περίπτωση (2) - Πράξη 51/19-10-2015 (Αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς τους Αριθμούς Πράξεων ΠΥΣΔΕ (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων κατά Περίπτωση - Πράξη 50/16-10-2015 (Αρχείο)
Ανάκληση από Πρωτοβάθμια - Πράξη 50/16-10-2015 (Αρχείο)
Συμπληρωματική Ανακοίνωση και Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 48/15-10-15 (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων - Τοποθετήσεις - Πράξη 48/15-10-2015 (Αρχείο)
Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ04.04 - Πράξη 48/15-10-2015 (Αρχείο)