Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (και Αναπληρωτής) και Εξέταση Αιτήσεων/Ενστάσεων (αρχείο)

Ανάκληση-Τροποποίηση (και Αναπληρωτής) (αρχείο)
Τοποθέτηση ως Αναπληρωτής Υποδιευθυντής - Ανακοινοποίηση στο ορθό ως το λεκτικό (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό - Τοποθέτηση ως Αναπληρωτής Υποδιευθυντής (αρχείο)
Πράξη_11 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ)_07-10-2021 (αρχείο)
Πράξη_52_07-10-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_52_07-10-2021 (αρχείο)
Τοποθέτηση ως Αναπληρώτρια του Διευθυντή (αρχείο)
Τοποθέτηση ως Αναπληρωτής Υποδιευθυντής (αρχείο)
Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Ανακοινοποίηση στο Ορθό (αρχείο)
Πράξη_50_05-10-2021 (Αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_50_05-10-2021 (Αρχείο)