Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Συμπληρωματική Πράξη 5/2-3-2023 - Ανάκληση-Τροποποίηση (αρχείο)
ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ) (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ) (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ. (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (αρχείο)

ΠΡΑΞΗ 5_2-03-2023 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης 3/17-02-2023 ως προς την ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού (αρχείο)
Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Διαθέσεις σε ΕΚ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Αναπληρωτές (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση πράξεων του Α' ΠΥΣΔΕ Αθήνας που αφορά Αναπληρωτές (αρχείο)

Τροποποίηση πράξεων του Α' ΠΥΣΔΕ Αθήνας (αρχείο)
Διάθεση εκπαιδευτικών σε Ε.Κ Πράξη_2_14-02-2023 (αρχείο)
Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικώνΠράξη_2_14-02-2023 (αρχείο)
Απόσπαση εκπαιδευτικού εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου με Γ΄ανάθεση (αρχείο)
Διάθεση σε σχολείο εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του (αρχείο)
Μετακίνηση εκπαιδευτικού με βάση τις διατάξεις του Ν.1566 του 1985 (αρχείο)
Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (αρχείο)
Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1566-85 (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)
ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΛ (αρχείο)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Γ΄ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚ (αρχείο)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (αρχείο)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (αρχείο)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αρχείο)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)
Ανάθεση θεωρητικού μέρους μικτών μαθημάτων (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικού σε Ε.Κ (αρχείο)

Διάθεση σε σχολείο εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων για γραμματειακή υποστήριξη (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών για αναπληρωτές (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
Τροποποίηση Πράξης ως προς το σχολείο της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολεία διάθεσης της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (αρχείο)