Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)


Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξη_73_25-11-2021 (αρχείο)

Συμπληρωματική_Πράξη_73_25-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_73_25-11-2021(αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_73_25-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_74_26-11-2021 (αρχείο)

Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, 

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

 

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη_69_18-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_69_18-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_68_16-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_68_16-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_67_15-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_66_12-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_66_12-11-2021 (αρχείο)