Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)
Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΔΕ - Τακτικός (αρχείο)

Τοποθέτηση αναπληρώτριας ΕΑΕ (αρχείο)
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)
Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

 
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

 

 
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_55_14-10-2021 (αρχείο)
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Εξέταση Αιτήσεων/Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (και Αναπληρωτής) (αρχείο)
Διάθεση σε Ε.Κ. για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)
Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Αλλαγή καθηκόντων (Γραμματειακή Υποστήριξη) (αρχείο)