Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Πράξη_40_02-06-2022 Εξέταση ενστάσεων (αρχείο)
Ορθή Επανάληψη_Πράξη_38_31_05_2022 Τοποθετήσεις σε εναπομείναντα κενά εκπαιδευτικών χωρίς αίτησή τους (αρχείο)
Τοποθέτηση σε εναπομείναντα κενά (αρχείο)

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα κενά χωρίς αίτησή τους (αρχείο)
Πράξη 37_27-5-2022_Ανακοινοποίηση στο ορθό ΠΕ03 (αρχείο)
ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ (ΕΙΔΙΚΑ) (αρχείο)

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ(ΕΙΔΙΚΑ) (αρχείο)

ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ (αρχείο)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ:

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 Συγκεντρωτικό, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08ΠΕ11, ΠΕ28, ΠΕ29,

ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87,

ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91.02ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ, ΠΕ Τεχνολογία

 
Πράξη_37_27-05-2022 ΕΞΈΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (αρχείο)
4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης 36/24-05-2022 ως προς τους εκπαιδευτικούς Ζαρμπαλά Δανιλία και Κουρκουλά Αθανάσιο λόγω μη ύπαρξης οργανικού κενού στο 3ο ΓΕΛ Γαλατσίου (αρχείο)
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ_2022-2023 (αρχείο)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (αρχείο)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ_ΤΕ (αρχείο)
3Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ (αρχείο)