Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)
Πράξη_67_15-11-2021 (αρχείο)
Πράξη_66_12-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_66_12-11-2021 (αρχείο)
Πράξη_12 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ)_10-11-2021 (αρχείο)
Τοποθέτηση Αναπληρωτή (αρχείο)
Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)
Πράξη_64_05-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_64_05-11-2021 (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό_Πράξη_63_03-11-2021 (αρχείο)
Πράξη_63_03-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_63_03-11-2021 (αρχείο)
Πράξη_62_02-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_62_02-11-2021 (αρχείο)
Πράξη_61_01-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_61_01-11-2021 (αρχείο)