Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α' Αθήνας και δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας ( https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/ ), να εγγραφούν.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α' Αθήνας να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία μέσω της υπηρεσίας προσωπικής ενημέρωσης ( https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/ ) επιλέγοντας το εικονίδιο "ρυθμίσεις" και στη συνέχεια αλλαγή προσωπικών στοιχείων.

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (210 52 22 281).
Πράξη_44_29-06-2022 Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης (αρχείο)
2η Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_43_23-06-2022 (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_43_23-06-2022 (αρχείο)
Πράξη_43_23-06-2022_Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση (αρχείο)
ΕΚΠ/ΚΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30-06-2022) (αρχείο)

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30-06-2022) (αρχείο)
Συμπληρωματική πράξη 42/21-6-2022 (αρχείο)
Ανακοίνωση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί: α) από μετάθεση β) οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ γ) με απόσπαση στη Α΄θμια  να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησής τους (έγγραφο)

 

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30-06-2022) (αρχείο)

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  (αρχείο)

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30-06-2022) (αρχείο)

 

 
Πράξη 41/07-06-2022 (αρχείο)
Πράξη_40_02-06-2022 Εξέταση ενστάσεων (αρχείο)