Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕ01.19 Πράξη_83_21-12-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_83_21-12-2021 (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής),  Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές),  Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

21-12-2021 Ανακοινοποίηση στο ορθό Πράξη 82/20-12-2021 - Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Πράξη_81_15-12-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_81_15-12-2021 (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο) &

Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)

20-12-2021 Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς το σχολείο τοποθέτησης  Πράξη 80/14-12-2021 - Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

 

Πράξη 79/13-12-2021 (αρχείο)

Ανάκληση - Τροποποίηση (και αναπλ.) (αρχείο)

Πράξη_78_07-12-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_78_07-12-2021 (αρχείο)

Γραμματειακή Υποστήριξη_Πράξη_78_07-12-2021 (αρχείο)

Πράξη_77_03-12-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_77_03-12-2021 (αρχείο)

Πράξη_76_01-12-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_76_01-12-2021_1 (αρχείο)

Πράξη_75_30-11-2021 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_75_30-11-2021 (αρχείο)

Συμπληρωματική_Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_73_25-11-2021 (αρχείο)