Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Η ομάδα των σχολείων (3ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα  8 ώρες, 2ο ΓΕΛ Καισ. 5 ώρες, 43ο ΓΕΛ Αθ.  3 ώρες , 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπ. 2 ώρες) δεν υφίσταται
Η ομάδα σχολείων  (19ο Γυμνάσιο Αθήνας 12 ώρες, 72ο Γυμν. Αθ. 8 ώρες, 42ο ΓΕΛ Αθ. 2 ώρες) τροποποιείται ως εξής 

(19ο Γυμνάσιο Αθήνας 12 ώρες, 4ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου 3 ώρες, 40 Γενικό Λύκειο Αθήνας 4ώρες, 42 Γενικό Λύκειο Αθήνας 2 ώρες, 42 Γυμνάσιο Αθήνας 2 ώρες).

Η αίτηση στο personalinfo για την ομάδα σχολείων που τροποποιήθηκε δεν υφίσταται και όποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί μπορεί να κάνει αίτηση εκ νέου στη νέα διαμορφωμένη ομάδα μέχρι τη λήξη των αιτήσεων 18/09/2022 23:59:59

 

 
ΠΕ03

ΠΕ04.01

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ11

ΠΕ80

ΠΕ86

ΠΕ87.01

ΠΕ88.01

 

Σας ενημερώνουμε πως οι αιτήσεις θα ανοιξουν στις 22.00  16/09/2022 και θα κλείσουν 23:59:59 στις 18/09/2022
 

ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ04.02 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ85


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ08

 

Προσοχή  Οι αιτήσεις θα ανοίξουν σήμερα Παρασκευή 16-09-2022 20:00:00  μέχρι την Κυριακή 18/09/2022  23:59:59

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω του  personalinfo  (σύνδεσμος)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (αρχείο)
Συμπληρωματική πράξη που αφορά στη διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)
Ανακοινοποίηση το ορθό ως προς το σχολείο  τοποθέτησης εκπαιδευτικού  (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολεία τοποθέτησης νεοδιοριστου εκπαιδευτικού (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολείο διάθεσης εκπαιδευτικού (αρχείο)

 
Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων (αρχείο)
Ανακοίνωση (αρχείο)