Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)


Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη 28/29-04-2022 - Τοποθέτηση Αναπληρωτή (αρχείο)

Πράξη_27_14-04-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_27_14-04-2022  (αρχείο)

Πράξη_26_12-04-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_26_12-04-2022 (αρχείο)

Ορθή Επανάληψη Πράξη_25_07-04-2022 (αρχείο)

Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ,  Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου,  Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη_24_04-04-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_24_04-04-2022 (αρχείο)

Tοποθέτηση Αναπληρωτών Πράξη_23_31-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_22_30-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_22_30-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_21_23-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_21_23-03-2022 (αρχείο)