Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Απόσπαση εντός ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου με Β΄ανάθεση (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου με Γ΄ ανάθεση (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου Αναπληρωτές (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων (αρχείο)

Αλλαγή καθηκόντων (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση Αναπληρωτές (αρχείο)

 

 
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον Α.Μ. εκπαιδευτικού (αρχείο)
Αλλαγή καθηκόντων (αρχείο)

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β' φάση (αρχείο)

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β' φάση Μουσικό Σχολείο (αρχείο)

Ανάκληση τροποποίησης (αρχείο)
Ορισμός ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια_Πράξη_05 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ)_30-09-2022 (αρχείο)

Τοποθέτηση του Αναπληρωτή του Διευθυντή_ Πράξη_05 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ)_30-09-2022 (αρχείο)
Γραμματειακή Υποστήριξη_Πράξη_54_30-09-2022 (αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση ωραρίου σε Ε.Κ. Πράξη_54_30-09-2022 (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου(Αναπληρωτές)_Πράξη_54_30-09-2022 (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου_Πράξη_54_30-09-2022 (αρχείο)

Διάθεση σε Ε. Κ. εξ΄ολοκλήρου_Πράξη_54_30-09-2022 (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων_Πράξη_54_30-09-2022 (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή_Πράξη_54_30-09-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_54_30-09-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ) Αναπληρωτές_54_30-09-2022 (αρχείο)
Τοποθέτηση Αναπληρωτή (αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Γραμματειακή Υποστήριξη (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)
Απόσπαση εντός ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση (αρχείο)

Τοποθέτηση αναπληρωτή (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αναπληρωτές) (αρχείο)

Γραμματειακή υποστήριξη (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην πρωτοβάθμια (αρχείο)

Εξ' ολοκλήρου διάθεση στην πρωτοβάθμια (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων (αρχείο)

Ανάκληση τροποποίηση (αρχείο)

Ανάκληση τροποποίηση (αναπληρωτές) (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_50_13-09-2022 ως προς την τοποθέτηση (αρχείο)
Ορθή επανάληψη Πράξη 51/19-09-2022 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (αρχείο)

Πράξη 51/19-09-2022 (Ανακλ. Τροποπ.) (αρχείο)

Πράξη 51/19-09-2022 (Ανακλ. Τροποπ.) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)
Πράξη_51_19-09-2022_ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Πράξη_51_19-09-2022_ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (αρχείο)

Πράξη_51_19-09-2022 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (αρχείο)

Πράξη_51_19-09-2022_ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) (αρχείο)

Πράξη_51_19-9-2022_ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)

Πράξη_51_19-09-2022_ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)