Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 ΔΕ02.01 ΔΕ02.02

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝ. ΕΡΓ. ΤΕΧΝ.

ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03

ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05

ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ11

ΠΕ78 ΠΕ79.01

ΠΕ80 ΠΕ81 ΠΕ82 ΠΕ83 ΠΕ84 ΠΕ85 ΠΕ86

ΠΕ87.01 ΠΕ87.02 ΠΕ87.03 ΠΕ87.04 ΠΕ87.07 ΠΕ87.08 ΠΕ87.09

ΠΕ88.01 ΠΕ88.02

ΠΕ89.01 ΠΕ89.02

ΠΕ90

 

ΣΧΟΛ. ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΤΕ01.04 ΤΕ01.13 ΤΕ01.19 ΤΕ01.30

ΤΕ02.02 ΤΕ02.05

ΤΕΧΝ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (αρχείο)

 
Πράξη 25/01-09-2023 Απόσπαση σε ΕΚΦΕ - Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά και υποβολή αίτησης (αρχείο)
Πράξη 25/01-09-2023 Τροποποίηση πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
Απόσπαση εκπαιδευτικού σε ΕΚΦΕ (αρχείο)

Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας (αρχείο)

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος (αρχείο)

Απόσπαση εκπαιδευτικού για γραμματειακή υποστήριξη (αρχείο)

Εξ ολοκλήρου διάθεση στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (αρχείο)
Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν απο άλλο ΠΥΣΔΕ στο Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Εξ ολοκλήρου διάθεση εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (αρχείο)

 
Πράξη_23_25-08-2023 Εξέταση αιτήσεων για Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (αρχείο)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)

 ΠΕ01  ΠΕ02  ΠΕ03  ΠΕ04.01  ΠΕ04.02  ΠΕ04.04  ΠΕ04.05  ΠΕ05  ΠΕ06  ΠΕ07  ΠΕ08  ΠΕ11 

ΠΕ78  ΠΕ79.01  ΠΕ80  ΠΕ81  ΠΕ82 ΠΕ83  ΠΕ84  ΠΕ85  ΠΕ86  ΠΕ87.01  ΠΕ87.02  ΠΕ87.03  ΠΕ87.08  ΠΕ87.09  ΠΕ88.02

Τεχνολογία Γυμνασίου