Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Διάθεση εκπαιδευτικού σε σχολείο για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ )Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_60_27-10-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_60_27-10-2022_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)
ΑΠΟΦΑΣΗ (αρχείο)

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΤΜΗΜΑΤΩΝ_ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ_2022-2023 (αρχείο)
Συμπληρωματική Πράξη αναπληρώτριας εκπαιδευτικού _(Ανακλ_Τροποπ)_59_21-10-2022_Απόσπαση με το ν. 1566/85 άρθρο 16 Γ΄ εδάφια 1,2 (αρχείο)
Πράξη_58_20-10-2022_Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού (αρχείο)
Ανάκληση Πράξη_59_21-10-2022 ως προς το σχολείο διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (αρχείο)
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ _Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_59_21-10-2022 (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΤ._Πράξη_Ανακλ_Τροποπ_59_21-10-2022_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_Πράξη_58_20-10-2022_1) ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 2) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 156685 ΑΡΘΡΟ 16Γ' ΕΔΑΦΙΑ 1,2 (αρχείο)

2η ΑΝΑΚΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_Πράξη_58_20-10-2022 (αρχείο)

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_Πράξη_59_21-10-2022 (αρχείο)
Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_59_21-10-2022_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)

Πράξη_59_21-10-2022_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ_ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (αρχείο)

Πράξη_59_21-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ (αρχείο)
Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_58_20-10-2022 (αρχείο)

Πράξη_58_20-10-2022_ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Πράξη_58_20-10-2022_Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_58_20-10-2022_Γ΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_58_20-10-2022_ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (αρχείο)

Πράξη_58_20-10-2022_1) ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ_2) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 1566/85 ΑΡΘΡΟ 16Γ' ΕΔΑΦΙΑ 1,2 (αρχείο)

Πράξη_58_20-10-2022_ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ Ε.Κ. (αρχείο)
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε Ε.Κ. (αρχείο)

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή (αρχείο)