Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (αρχείο)

Εξ ολοκλήρου διάθεση σε Εργαστηριακά Κέντρα (αρχείο)

Ανάθεση θεωρητικού μέρους μικτών μαθημάτων (αρχείο)

Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Μερική διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολείο (αρχείο)

Μερική διάθεση σε Εργαστηριακά Κέντρα (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
Τοποθέτηση Αναπληρωτών, ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό Πράξη 64 11-11-2022 Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ (αρχείο)
Πράξη 7 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ) 14-11-2022 Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων αναπληρωτών Υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες (αρχείο)
Ανάθεση Θεωρητικού μαθημάτος και μέρους μικτού μαθήματος σε Υπεύθυνο Τομέα (αρχείο)

Απόσπαση εντός ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Αναπληρωτής Παράλληλης στήριξης (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο 1) (αρχείο 2)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε Ε.Κ. (αρχείο)

Ανάκληση-Τροποποίηση (αρχείο)

Ανάκληση-Τροποποίηση - Αναπληρωτές (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτών (αρχείο)
Πράξη _63_04-11-2022 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία (γ φαση) (αρχείο)

Πράξη_63_04-11-2022 Εξέταση αίτησης - ένστασης εκπαιδευτικού (αρχείο)

Πράξη_63_04-11-2022 Τροποποιήσεις Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_(Ανακλ_Τροποπ)_62_03-11-2022 (αρχείο)
Διάθεση εκπαιδευτικών για γραμματειακή υποστήριξη (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικών σε Ε.Κ. (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Συμπλήρωση ωραρίου με μαθήματα Γ΄ άναθεσης (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
Τοποθέτηση αναπληρωτών Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. (αρχείο)

Τοποθέτηση αναπληρωτών Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων (αρχείο)

 
Ανακοινοποίηση στο ορθό, ως προς τη διάθεση εκπαιδευτικού σε Ε.Κ. (αρχείο)