Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Συμπληρωματική Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_33_25-10-2023 (αρχείο)

Πράξη_33_25-10-2023 Ανακοινοποίηση στο ορθό - εξέταση αιτήσεων (αρχείο)

Πράξη_33_25-10-2023 Ανακοινοποίηση στο ορθό - Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)
Πράξη_33_25-10-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Β ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 11 ΩΡΕΣ (αρχείο)

Πράξη_33_25-10-2023 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_33_25-10-2023 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

Πράξη_33_25-10-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (αρχείο)

Πράξη_33_25-10-2023 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (αρχείο)

Πράξη_33_25-10-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)

Πράξη_33_25-10-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)
Πράξη 32 16-10-2023 Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)
Πράξη 37/18-10-2023 (Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής) - Τοποθέτηση ως Διευθυντής με Θητεία (αρχείο)
Απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Διάθεση σε σχολείο εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους (αρχείο)

Διάθεση σε σχολείο με μαθήματα Β΄ανάθεσης (αρχείο)

Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού (αρχείο)

Μερική διάθεση σε Ε.Κ. (αρχείο)

Ολική διάθεση σε Ε.Κ. (αρχείο)

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)

 
Διαθεση για συμπλήρωση ωραρίου με Β΄ ανάθεση (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή (αρχείο)

 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΕ Ε.Κ. (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ Ε.Κ. ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (αρχείο)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ (αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)
Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)
Πράξη 32/22-09-2023 [Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής] (αρχείο)
1ο Ε.Κ. (αρχείο)

2ο Ε.Κ. (αρχείο)

3ο Ε.Κ. (αρχείο)

4ο Ε.Κ. (αρχείο)

5ο Ε.Κ. (αρχείο)

6ο Ε.Κ. (αρχείο)

7ο Ε.Κ. (αρχείο)