ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΙΑΒΙΒΑΣΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (αρχείο)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Ω83Ζ46ΜΤΛΗ_ΟΚΜ (αρχείο)
Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(αρχείο)

Υ.Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΦΕΚ 6141_Β_3-12-2022)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ (7_12_2022) - ΑΔΑ Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ

ν. 4823_2021 (ΦΕΚ 136_Β_3-8-2021)

ν. 4997_2022 (ΦΕΚ 219_Α_25-11-2022) - άρθρο 78

 
Ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α' Αθήνας (Μήνας αναφοράς: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022) (αρχείο)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤ. ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023 (αρχείο)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤ. ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΜΑΘΗΤΕΣ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) (αρχείο)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (αρχείο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (αρχείο)

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ (αρχείο)

ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ (αρχείο)
Απόφαση (αρχείο)

Πίνακας ανακοινοποίησης απόφασης (αρχείο)
Ποσοστά εκλογών αιρετών ΔΔΕ Α' Αθήνας 2022 (αρχείο)

Αποτελέσματα εκλογών αιρετών ΔΔΕ Α' Αθήνας 2022 (αρχείο)
Ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α' Αθήνας (Μήνας αναφοράς: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022) (αρχείο)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 Β' (αρχείο)